Monthly Archives: maart 2021

  • 0

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Category : Lichaam en geest

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan heeft u de keuze uit 3 verschillende varianten, die van invloed zijn op zowel de hoogte van de premie als de uitkering die er na overlijden plaats zal vinden. U kunt gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering met een:

 

  • Lineair dalend kapitaal
  • Gelijkblijvend kapitaal
  • Annuïtair dalend kapitaal

 

Het is verstandig om het type overlijdensrisicoverzekering af te stemmen op de hypotheek of andere schuld die u aangaat. Sluit u een lineaire hypotheek af? Dan kunt u gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalend kapitaal, zodat de eventuele uitkering in lijn blijft met de hoogte van de hypotheek, na de aflossingen die u al heeft gedaan. U betaalt een scherpe premie voor de overlijdensrisicoverzekering, op basis van het risico dat u af dient te dekken. Een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal is vooral interessant in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek, indien u een annuïtaire hypotheek afsluit is de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend kapitaal het meest verstandig.

 

In het eerste geval is er sprake van een overlijdensrisicoverzekering die met de tijd steeds iets minder uit zal keren, net als wanneer u een dekking met een annuïtair dalend kapitaal kiest. Het voordeel is een lagere premie, al dient u rekening te houden met een lagere uitkering na overlijden. Indien u kiest voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal kunt u gedurende de looptijd rekenen op een hoge uitkering, maar betaalt u ook een relatief hoge premie.

 

Premie voor de overlijdensrisicoverzekering

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Het is hiervoor bijvoorbeeld van belang of u een roker bent, aangezien dat het risico op vroegtijdig overlijden groter maakt. Daarnaast is bijvoorbeeld de looptijd van de verzekering van invloed, net als de hoogte van het verzekerde bedrag. Des te hoger het bedrag dat u wenst te verzekeren, des te hoger ook de premie die u betaalt. In meer algemene zin is uw medische situatie van invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Des te beter uw gezondheid, des te lager de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op uw leven uit zal vallen. De verzekeraar schat het risico op vroegtijdig overlijden in, om daar de premie op te baseren.

 

Uitvaartverzekering

Naar de bovenstaande verzekering heeft u ook een uitvaartverzekering nodig om uw begrafenis goed te regelen. Er is een naturapolis en een kapitaalpolis. Het verschil is de mate van vrijheid van het uit te keren bedrag. Dela, Monuta en Yarden zijn grote verzekeraars in deze markt. De prijzen van de verschillende polissen verschillen behoorlijk. Naast de startleeftijd is ook de hoogte van het uit te keren bedrag van invloed op de maandpremie. Een uitvaartverzekering is erg belangrijk om uw nabestaanden niet met financiële gevolgen op te zadelen.